1. Bachelor of Arts (BA)
  2. Industrial Sociology
  3. ઔધોગિક સમાજશાસ્ત્ર કાર્યસંસ્થાનો કાર્યજૂ...
Q.

ઔધોગિક સમાજશાસ્ત્ર કાર્યસંસ્થાનો કાર્યજૂથોનો અને કાર્યભૂમિકાનો અભ્યાસ કરે છે. કોના મતે ?

A. બેન્ડીક્ષ
B. મિલર
C. હેલન
D. લુપટન
Answer» A. બેન્ડીક્ષ

Discussion