ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો Solved MCQs

1.

શ્રી ત્રિકમજીભાઈ ચટવાણી આર્ટસ અને જે.વી. ગોકલ ટ્રસ્ટ કોમર્સ કોલેજ, રાધનપુર " ઇતિહાસિક એ વિજ્ઞાન છે અને હોવું જોઈએ "આ વિધાન કયા ઇતિહાસકારોનું છે

A. ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો cc 506 ફ્રાન્સ ઇતિહાસકાર કુલાંજ
B. આર. જી. કોલિંગવુડ
C. જર્મન ઇતિહાસકાર કાર્લ માર્ક્સ
D. ડો. મુખર્જી
Answer» A. ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો cc 506 ફ્રાન્સ ઇતિહાસકાર કુલાંજ
2.

કયા ઇતિહાસકારોના મતે " ઇતિહાસ કલા અને વિજ્ઞાન બંને છે. "?

A. જી.એમ. ટ્રાવેલિયન
B. જે. બી. ખરી
C. કુલાંજ
D. એક પણ નહીં
Answer» A. જી.એમ. ટ્રાવેલિયન
3.

અમરસિંહ કયો ગ્રંથ લખ્યો છે ?

A. અભિજ્ઞાન શાકુતલમ
B. અમરકોષ
C. અભિષેક નાટક
D. મેઘદૂત
Answer» C. અભિષેક નાટક
4.

ઈતિહાસ એટલે " પુરાવૃતમ " અર્થાત પહેલા કે પુર્વે બની ગયેલું ભારતમાં કયા ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ જોવા મળે છે ?

A. રામાયણ
B. મહાભારત
C. અમરકોશ
D. મેઘદૂતમ
Answer» C. અમરકોશ
5.

ઇતિહાસ એ વિજ્ઞાન છે " આ વિધાન સૌપ્રથમ ઈંગ્લેન્ડના ઇતિહાસકાર જ્હોન બરી ક્યાં પ્રવચનમાં કહ્યું હતું ?

A. બર્લિનની યુનિવર્સિટીના
B. કેમ્બ્રીજ યુનિવર્સિટીના
C. દિલ્હી યુનવર્સિટીના
D. કલકતા યુનિવ્સિટીના
Answer» B. કેમ્બ્રીજ યુનિવર્સિટીના
6.

નીચેનામાંથી કઈ " વિધાને પુસ્તકોનું વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે ?

A. સૂચિવિદ્યા
B. લિપિવિદ્યા
C. c. કમાંકવિદ્યા
D. સમાજવિદ્યા
Answer» A. સૂચિવિદ્યા
7.

પુરાતત્વના ખોદકામ માટે કયો શબ્દ વાપરવામાં આવે છે ?

A. ઊંડા ઉતરવું
B. ઉંડાણમાં જવું
C. ઉત્ખનન કરવું
D. એક પણ નહીં
Answer» C. ઉત્ખનન કરવું
8.

નૃવશાસ્ત્ર કેટલી પેટા શાખાઓ છે ?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 8
Answer» A. 3
9.

ગ્રીફ ઇતિહાસકાર હીરોડોટ્ટશે ગ્રંથ લખ્યો ?

A. ઈરાની વિગ્રહ
B. પાકિસ્તાની વિગ્રહ
C. અમેરિકન વિગ્રહ
D. બંગાળ વિગ્રહ
Answer» A. ઈરાની વિગ્રહ
10.

ફ્રેન્ચ ભાષામાં ઇતિહાસ માટે કયો શબ્દ વાપરવામાં આવે છે ?

A. હિસ્ટોરીયા
B. આઈરોપિત્રા
C. હિસ્ટોરી
D. એક પણ નહીં
Answer» C. હિસ્ટોરી
11.

પ્રગતિના પંથે પ્રણય કરતી માનવ પ્રવૃત્તિઓની નોંધ એટલે - ઇતિહાસ આ વિધાન કોનું છે ?

A. A. આર.જી . કોલીગવુડ
B. આનેલ્ડી ટોયન્બી
C. કાર્લ માર્કસ
D. મેગેસ્થનીસ
Answer» B. આનેલ્ડી ટોયન્બી
12.

ઇતિહાસને વિજ્ઞાન ની કક્ષા માં મુકવા માટે પ્રથમ પ્રયત્ન કયા ઇતિહાસકારે કાર્ય કર્યો હતો ?

A. જી.એમ. ટ્રાવેલિયમ
B. જે. બી. બરી
C. કુલાંજ
D. નેપોલિયન
Answer» B. જે. બી. બરી
13.

ઉત્કર્ણ લેખો વાંચવા અને ઉકેલવા અંગેની વિદ્યાને ઇતિહાસમાં કઈ વિદ્યા નામે ઓળખાય .

A. પ્રાચીન અભિલેખો
B. સમાજવિદ્યા
C. અભિલેખ વિદ્યા
D. અર્થવિદ્યા
Answer» C. અભિલેખ વિદ્યા
14.

સિદ્ધહસ્ત ઇતિહાસકારે સંશોધન કરતી વખતે કયા પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ વધારે કયો હતો ?

A. પ્રથમ કક્ષાના સાધનો
B. દ્વિતીય કક્ષાના સાધનો
C. તૃતીય કક્ષાના સાધનો
D. આમાંથી કોઈ પણ નહીં
Answer» A. પ્રથમ કક્ષાના સાધનો
15.

જર્મન ઇતિહાસ બર્મીહિમનાના મતે દસ્તાવેજોની આધારભૂત માટે મુખ્યત્વે કેટલી રીતે બનાવી છે ?

A. A .૩
B.
C.
D.
Answer» B. ૨
16.

ઇતિહાસ એ રાષ્ટ્રની સ્મરણ શક્તિ છે આ વ્યાખ્યા કોણ આપી હતી ?

A. અમરસિંહ
B. હેમચંદ્રાચાર્ય
C. ડો. રાધાકૃષ્ણ
D. ચાણક્ય
Answer» D. ચાણક્ય
17.

જ્ઞાન માટેની તૃષા અને સત્યની શોધ કાઢવા માટેનું સંશોધન એટલે ઇતિહાસ - આવું કયા ઇતિહાસકાર માને છે.

A. A .રાન્કે
B. વોલ્તેર
C. જન્શન
D. નેપોલિયન
Answer» A. A .રાન્કે
18.

ઇતિહાસ માનવ સમાજ નો અહેવાલ છે - આ વિધાન કોનું છે?

A. A .રાન્કે
B. વોલ્તેર
C. જે. બી. બરી
D. આ માથી કોઈ નઈ
Answer» B. વોલ્તેર
19.

ગિરનારનો શિલાલેખ કયા કક્ષાનું સાધન ન ગણીવીર શકાય ?

A. પ્રથમ કક્ષાના સાધન
B. દ્વિતીય કક્ષાના સાધનો
C. આમાંથી એક પણ નહીં
D. D . A અને B બને
Answer» A. પ્રથમ કક્ષાના સાધન
20.

રાષ્ટ્રીય દફતર ભંડાર ક્યાં આવેલું છે ?

A. ગુજરાત
B. દિલ્હી
C. મુંબઈ
D. રાજસ્થાન
Answer» B. દિલ્હી
21.

ગુજરાત રાજ્ય દફતર ભંડાર માં આવેલું છે ?

A. વડોદરા
B. અમદાવાદ
C. ગાંધીનગર
D. સુરત
Answer» C. ગાંધીનગર
22.

નીચેનામાંથી લેખિત સાધન કયું છે ?

A. તામ્રપત્રો
B. મૂર્તિઓ
C. દુર્ગ
D. તમામ
Answer» A. તામ્રપત્રો
23.

નીચેનામાંથી આલેખિત સાધન કયું છે ?

A. શિલાલેખો
B. પદાર્થ પર ના લખાણો
C. દંતકથાઓ
D. એક પણ નહીં
Answer» C. દંતકથાઓ
24.

ઇતિહાસની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ માંથી કયા ઇતિહાસકાર ની વ્યાખ્યા સર્વ માન્ય ગણવામાં આવે છે ?

A. એડમ સ્મિથ
B. ફાધર ગેરેથાન
C. હીરોઙોટસ
D. મેગસ્થનીશ
Answer» B. ફાધર ગેરેથાન
25.

ભારતમાં એતિહાસિક યુગની શરૂઆત ક્યાં થી મળે છે ?

A. મૌર્ય
B. રઘુવંશ
C. આર્ય
D. D. લોદી વંશ
Answer» A. મૌર્ય
Tags
Question and answers in ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો, ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો multiple choice questions and answers, ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો Important MCQs, Solved MCQs for ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો, ઐતિહાસિક પધ્ધતિ ના મૂળતત્વો MCQs with answers PDF download