1. Bachelor of Arts (BA)
  2. સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનો પરિચય...
  3. Set 1

સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનો પરિચય Solved MCQs

1.

‘ મર્યાદિત વિષયવસ્તુને લગતું વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન ’ એટલે ?

A. સંશોધન યોજના
B. વિજ્ઞાન
C. ઉપકલ્પના
D. કાર્યક્ષેત્ર
Answer» B. વિજ્ઞાન
2.

તટસ્થતા,ચકાસણી,સામાન્યીકરણ અને વૈજ્ઞાનિક વલણએ શેના લક્ષણો છે ?

A. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના
B. સંશોધન યોજનાના
C. સામાજિક સુધારણાના
D. સામાજિક પરીવર્તનના
Answer» A. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના
3.

વિશાળ અર્થમાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં પદ્ધતિસરનું નિરિક્ષણ,વર્ગીકરણ અને માહિતીના અર્થઘટનનો સમાવેશ થાય છે.”... એવું જણાવનાર વિદ્વાન .....

A. જહોન્સન
B. વેસ્ટર માર્ક
C. ગિન્સબર્ગ
D. લુંડબર્ગ
Answer» D. લુંડબર્ગ
4.

ખ્યાલો,ઉપક્લ્પના,પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને સિદ્ધાંત ---કોના મૂળભૂત તત્વો છે ?

A. સાહિત્યના
B. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના
C. સંશોધન ક્ષેત્રના
D. દસ્તાવેજી સ્ત્રોતના
Answer» B. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના
5.

પ્રો.ગોપાલ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનાં મુખ્ય કેટલા પ્રકારના સોપાનો દર્શાવે છે ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Answer» B. 2
6.

સામાન્ય રીતે વિજ્ઞાનને પધ્ધતિસર રીતે મેળવેલા જ્ઞાનસંચય ”...તરીકે પરિભાષિત કરનાર વિદ્વાન .

A. જહોન્સન
B. વેસ્ટર માર્ક
C. ગુડે અને હટૃ
D. લુંડબર્ગ
Answer» C. ગુડે અને હટૃ
7.

સિદ્ધાંત અને પદ્ધતિશાસ્ત્રના સંદર્ભમાં વિજ્ઞાનના મહત્વના લક્ષણો દર્શાવનાર વિદ્વાન ?

A. ફ્રાંકિસ
B. વેસ્ટર માર્ક
C. ગુડે અને હટૃ
D. લુંડબર્ગ
Answer» A. ફ્રાંકિસ
8.

નીચેનામાંથી કયું વિજ્ઞાન સામાજિક વિજ્ઞાન નથી ?

A. રસાયણશાસ્ત્ર
B. અર્થશાસ્ત્ર
C. ઈતિહાસ
D. માનવશાસ્ત્ર
Answer» A. રસાયણશાસ્ત્ર
9.

‘ પોતાના સમાજ કે જૂથની સંસ્કૃતિ જ શ્રેષ્ઠ તેવી માન્યતા ’....એટલે ........

A. વૈજ્ઞાનિક વલણ
B. ઉદારતાવાદ
C. વસ્તુલક્ષીતા
D. સ્વકેન્દ્રીપણું
Answer» D. સ્વકેન્દ્રીપણું
10.

“ વિજ્ઞાનોનું વિજ્ઞાન ”કોને કહેવામાં આવે છે ?

A. રાજ્યશાસ્ત્ર
B. તર્કશાસ્ત્ર
C. સમાજશાસ્ત્ર
D. માનવશાસ્ત્ર
Answer» B. તર્કશાસ્ત્ર
11.

‘ ભાષા દ્વારા વ્યક્ત થતી વિચારણાનું વિજ્ઞાન ’ એટલે….?

A. રાજ્યશાસ્ત્ર
B. તર્કશાસ્ત્ર
C. સમાજશાસ્ત્ર
D. માનવશાસ્ત્ર
Answer» B. તર્કશાસ્ત્ર
12.

તર્ક્શાસ્ત્રની કઈ પદ્ધતિમાં સર્વ સામાન્ય ઘટના [સમષ્ટિ] પરથી વિશિષ્ટ [ભાગ] અંગે તારણો તારવવામાં આવે છે ?

A. વ્યાપ્તિ પદ્ધતિ
B. વ્યક્તિ-તપાસ પ્રયુક્તિ
C. નિગમન પદ્ધતિ
D. એક પણ નહિ
Answer» C. નિગમન પદ્ધતિ
13.

ઘટનાથી પર કે અલિપ્ત રહી તેનું નિરિક્ષણ અને અર્થઘટન કરવાના સંશોધકના ગુણને શું કહેવાય ?

A. પૂર્વગ્રહ
B. વસ્તુલક્ષીતા
C. અંગત લાગણી
D. આત્મલક્ષીતા
Answer» B. વસ્તુલક્ષીતા
14.

વસ્તુને પોતાના વિચારો,માન્યતાઓ,પૂર્વગ્રહો,મૂલ્યનિર્ણયો અનુસાર નિરિક્ષણ અને અર્થઘટન કરવાના સંશોધકના વલણને ____________ કહેવાય.

A. સંશયવાદ
B. વસ્તુલક્ષીતા
C. ઉદારતા
D. આત્મલક્ષીતા
Answer» D. આત્મલક્ષીતા
15.

‘ ઇચ્છિત સમાજ ’ના નિર્માણમાં સમાજવિજ્ઞાનીની ભૂમિકા ઉપર ભાર આપનાર સમાજશાસ્ત્રી

A. ડો.એ.આર .દેસાઇ
B. ડો.એમ.એન. શ્રીનિવાસ
C. ડો.ડી.પી.મુકરજી
D. ડો.આઈ.પી. દેસાઇ
Answer» D. ડો.આઈ.પી. દેસાઇ
16.

સામાજિક સંશોધન માટેસમાજવિજ્ઞાનીની‘સંકલ્પબધ્ધતા’[commitment] ઉપર ભાર આપનાર સમાજશાસ્ત્રી

A. ડો.એ.આર .દેસાઇ
B. ડો.એમ.એન. શ્રીનિવાસ
C. ડો.એસ.સી. દુબે
D. ડો.આઈ.પી. દેસાઇ
Answer» C. ડો.એસ.સી. દુબે
17.

“નવું જ્ઞાનમેળવવાનો પદ્ધતિસરનોપ્રયાસ એટલે સંશોધન”...એવી સંશોધનની પરિભાષા આપનાર…?

A. રેડમન અને મોરી
B. વેસ્ટર માર્ક
C. ગુડે અને હટૃ
D. લુંડબર્ગ
Answer» A. રેડમન અને મોરી
18.

વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ, મૌલિક પ્રદાન, વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા, વૈજ્ઞાનિક સાહસ, વૈજ્ઞાનિક વલણ, હેતુલક્ષીતા,વસ્તુલક્ષીતા ખ્યાલો અને સિધાંતોનું ઘડતર,શૈક્ષણિક પ્રવૃતિ,સામાજિક જીવનની વાસ્તવિક રજૂઆત ...વગેરે શેના લક્ષણો છે ?

A. ઉત્ક્રાંતિના
B. સમાજિકિકરણના
C. સામાજિક પરિવર્તનના
D. સામાજિક સંશોધનના
Answer» D. સામાજિક સંશોધનના
19.

સામાજિક સંશોધનનું મહત્વ નક્કી કરતા મુખ્ય બે માપદંડો ક્યા છે ?

A. સંશોધનની યોજના અને સંશોધન માહિતી
B. સંશોધનની યથાર્થતા અને સંશોધનની ઉપયોગીતા
C. સંશોધન સમસ્યા અને સંશોધનની ઉપકલ્પના
D. એક પણ નહી
Answer» B. સંશોધનની યથાર્થતા અને સંશોધનની ઉપયોગીતા
20.

જે સંશોધનનો હેતુ વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણો,વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલો તેમજ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો વિકસાવવાનો હોય તેવા સંશોધનોને _________ સંશોધનો કહેવાય.

A. કાર્યાત્મ્ક
B. શુદ્ધ
C. વ્યવહારલક્ષી
D. એક પણ નહી
Answer» B. શુદ્ધ
21.

જે સંશોધનનો હેતુ માનવજીવનનો ઉત્કર્ષ,કલ્યાણ,માનવજીવનની સુધારણાનો કે સામાજિક સમસ્યાઓના નિવારણનો હોય તેવા સંશોધનોને ________સંશોધનો કહેવાય.

A. કાર્યાત્મ્ક
B. શુદ્ધ
C. વ્યવહારલક્ષી
D. એક પણ નહી
Answer» C. વ્યવહારલક્ષી
22.

સામાજિક સંશોધન પ્રક્રિયાનું પ્રથમ સોપાન કે પગથિયું એટલે ....

A. અભ્યાસ પદ્ધતિ
B. સંશોધન યોજના
C. અહેવાલ લેખન
D. સંશોધન-વિષયની વિચારણા અને પસંદગી
Answer» D. સંશોધન-વિષયની વિચારણા અને પસંદગી
23.

સંશોધનકાર્યને દિશાસૂચન આપવા માટેનું તાર્કિક અને આયોજિત સાધન એટલે ....

A. માહિતીનું પૃથ્થકરણ
B. સંશોધન યોજના
C. અહેવાલ લેખન
D. ઉપકલ્પના
Answer» B. સંશોધન યોજના
24.

‘ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશ્યલ સાયન્સ રીસર્ચ ’- [ ICSSR]નીસ્થાપના ક્યારે થઇ ?

A. 1969
B. 1991
C. 1999
D. 1975
Answer» A. 1969
25.

સંશોધકે અહેવાલ લેખનમાં પુસ્તકો,લેખો કે પ્રગટ - અપ્રગટ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હોય તેની યાદી એટલે...

A. સર્વેક્ષણ
B. સંશોધન પૂર્વધારણા
C. સંદર્ભસૂચી
D. સંશોધન પ્રશ્ન
Answer» C. સંદર્ભસૂચી
Tags
Question and answers in સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનો પરિચય, સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનો પરિચય multiple choice questions and answers, સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનો પરિચય Important MCQs, Solved MCQs for સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનો પરિચય, સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનો પરિચય MCQs with answers PDF download