Q.

Ziaka mizo chanchin dah hmasatu tu nge?

A. Rev.Liangkhaia
B. Pastor Vanchhunga
C. Pastor Challiana
D. Rev.Saiaithanga
Answer» B. Pastor Vanchhunga
2.3k
0
Do you find this helpful?
31

Discussion

No comments yet