Q.

દેશ ના સમગ્રઅર્થતંત્ર નું સંચાલન રાજયસરકાર ના કયા પાંચ દ્વારા થાય છે ?

A. ચૂંટણીપંચ દ્વારા
B. આયોજનપંચ દ્વારા
C. ઉધોગપંચ દ્વારા
D. વેપારપંચ દ્વારા
Answer» B. આયોજનપંચ દ્વારા
1.5k
0
Do you find this helpful?
13

Discussion

No comments yet