Q.

જાપાન ના વડાપ્રધાન શોગુન નું શાસન કેવું હતું ?

A. અતિશય લોકપ્રિય
B. રૂઢિચુસ્તઅને સંકોચિત
C. રબારસ્ટેમ્પ જેવુ
D. બંધારણ ને માનનાર
Answer» B. રૂઢિચુસ્તઅને સંકોચિત
1.4k
0
Do you find this helpful?
2

Discussion

No comments yet