Q.

જર્મન સંઘ ની સ્થાપના કોની આગેવાની હેઠળ થઈ ?

A. ફેડરીક વિલિયમ
B. મેટરનીક
C. કોનીટ
D. ચાર્લ્સ બીજો
Answer» A. ફેડરીક વિલિયમ
1.6k
0
Do you find this helpful?
6

Discussion

No comments yet