Q.

અવેજી વસ્તુના ભાવમાં ફેરફાર એ વસ્તુની માંગમાં----------- કરે છે.

A. ઘટાળો
B. વધારો
C. શુન્ય
D. કોઇ અસર કરતું નથી
Answer» A. ઘટાળો
2.1k
0
Do you find this helpful?
23

Discussion

No comments yet