Q.

કયા મહાનવિચારકની સમાજવાદી વિચારસરણી નો વિશ્વ ના સામ્યવાદી દેશો માં અમલ કરાયો ?

A. મેટરનીક
B. કાર્લમાર્કસ
C. એટરનીક
D. એલેક્ઝાંડર
Answer» B. કાર્લમાર્કસ
684
0
Do you find this helpful?
4

Discussion

No comments yet