Q.

સોવિયેટ રશિયાને રાષ્ટ્ર સંઘની કારોબારીમાં ક્યારે કાયમી સભ્ય પદે સ્થાન મળ્યું ?

A. 1930
B. 1934
C. પહેલેથી જ
D. 1926
Answer» B. 1934
1.5k
0
Do you find this helpful?
6

Discussion

No comments yet